Skip to main content

Vi tilbyder

  • Synliggørelse af det frivillige arbejde på Amager
  • Konsulentbistand og sparring til lokalområdets foreninger og projekter
  • Brug af lokaler til foreningsaktiviteter
  • Viden, inspiration og støtte til udarbejdelse af nye projekter og tiltag
  • Råd og vejledning om frivilligt socialt arbejde
  • Formidling af frivilligjob på Amager og i resten af København
  • Hjælp til opstart af foreninger
  • Kontakt og netværksskabelse på tværs af foreninger, virksomheder og kommune

Har du andre behov, så tag endelig kontakt til os - så kan vi finde den rette hjælp og støtte til dig og din forening.