Skip to main content

Viden om frivillighed

Generelt om frivillighed og foreningsdrift

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Online guides om frivillighed

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har mange artikler og guides om frivillighed.

Det kan være alt fra gode råd om vedtægter og samværspolitik til viden om at oprette en bankkonto eller stifte en forening.

Derudover kan du købe deres mange bøger eller se dem online som pdf.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Mere litteratur

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har også lavet en lang liste over litteratur på frivilligområdet.

De stærke samfund – social kapital i Skandinavien

Forfatter: Lars Torpe
Frydenlund Academics. 2013
Lars Torpe, lektor i politisk sociologi ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, peger på den sociale kapitals betydning for vores velfærdssamfund. Kimen til succes ligger, ifølge forfatteren, i samarbejdet mellem statslige institutioner og frivillige organisationer. Bogen henvender sig til alle politisk interesserede og frivilligt engagerede.

Den nødvendige frivillighed - frivilligt arbejde og frivillige sociale organisationer i det 21. århundrede

Forfatter: Michael Wulff
Frydenlund. 2013
Hvordan kan de frivillige organisationer bruges bedre i velfærdsarbejdet? Bogen er et indspark til debatten om frivilligt socialt arbejde i det 21. århundrede. Ifølge Michael Wulff, cand.scient.soc. i samfundsfag og sociologi og organisationskonsulent i Kirkens Korshær, rummer de frivillige organisationer et kæmpepotentiale i fremtidens velfærdssamfund og kan meget mere, end de får lov til og anerkendes for.

Frivillighedens Velfærdssamfund

Forfatter: Knud Aarup
Frydenlund. 2010
Knud Aarup, cand.scient.pol og direktør i Socialstyrelsen, går konstruktivt til værks og byder på en ny retning for velfærdssamfundet. Bogen tager fat, hvor ingen af de centrale politiske partier tør. Den formulerer tankerne om, at de værdier, som det frivillige engagement bidrager med og potentielt kan bidrage med i forhold til de offentlige velfærdsydelser, er voldsomt undervurderede i Danmark.
Kommunikation

Kommunikationsstrategi for fattigrøve

Forfatter: Kresten Schultz Jørgensen
Forlag: Gyldendal Business
- effektiv positionering uden dyr reklame

God kommunikation i foreningen – Vejen til flere medlemmer

Forfatter: Maibritt Lund
Frydenlund. 2011
En håndbog til alle, der arbejder med kommunikation for en frivillig forening. Bogens råd giver på kort tid et bedre resultat med foreningens kommunikation. Læseren bliver klædt på til at kontakte de relevante journalister og vinkle foreningens historier, så pressen bider på. Majbritt Lund er uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 2003 og har siden 2007 haft egen kommunikationsvirksomhed.
Rekruttering, fastholdelse, uddannelse og udvikling af frivillige

Ledelse af frivillige - en håndbog

Forfatter: Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard
Forlaget Ankerhus. 2011
De frivillige organisationer er forskellige, og der er brug for forskellige måder at lede på i forskellige sammenhænge. Forfatterne til håndbogen har foretaget interviews og observationer i organisationer, som lykkes med frivillige, bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Roskilde Festival, Mellemfolkeligt Samvirke, Ventilen og Natteravnene.

Sådan leder du frivillige i forskellige situationer

Forfatter: Frederik C. Boll, Malene J. Fregil, Julia B. Hunt
Forlaget Ankerhus. 2014
Denne bog fokuserer på de situationer, ledere af frivillige ofte skal håndtere. Ingerfair og NGO Academy har speciale i uddannelse, rådgivning og organisationsudvikling i frivillige organisationer, foreninger og offentlige institutioner.

Engagement behøver plads

Redigeret af My Gaarder Andersen og Suzette Frovin.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, august 2018
Hvordan kan vi som forening engagere unge frivillige, – og hvorfor er det så svært at holde på de unge, vi har? Det er spørgsmål, som mange mindre foreninger bokser med.

Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan? – En grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer

Forfatter: Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jacob M. Hald
Forlaget Ankerhus. 2012
Den første bog der italesætter arbejdet med frivillige som en særlig faglig disciplin. Bogen er til dig, der arbejder professionelt med frivillighed og som ønsker at komme hele vejen rundt i arbejdet med frivillige samt højne kvaliteten og effektiviteten af dit arbejde.

Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker, der virker

Forfatter: Frederik C. Boll og Cecilie R. Eskelund
Forlaget Ankerhus. 2013
Bogen giver konsulentvirksomheden Ingerfairs bud på, hvordan man bør arbejde med en strategi og en politik for frivillige i organisationer. Håndbogen er tænkt som et redskab til organisationsudvikling og har fokus på frivilligstrategier og frivilligpolitikker som redskaber, der kan bruges til at udvikle organisationen.

Motivér den frie vilje - en antologi om fastholdelse og rekruttering af frivllige

Redigeret af Suzette Frovin og Cathrin Johansen
Udgivet af: Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 2016
Bogen kommer rundt om forskellige aspekter af fastholdelse og rekruttering af frivillige - for eksempel:
Unge, mangfoldighed, samarbejde, brugerfrivillige og frivilliges livscyklus.
Bogen let at læse, og du kan læse den i sin helhed eller dykke ned de artikler eller værktøjer, der er relevante i din forening. Der er rigeligt i bogen at arbejde videre med.