Skip to main content

Fællesspisning og generalforsamling i Frivilligcenter Amager

Oprettet d. 21. marts 2023

Vi indbyder til fællesspisning kl. 17.30 og efterfølgende ordinær generalforsamling med start kl. 18.30, torsdag d. 20. april i Foreningshuset Sundholm 8, Sundholmsvej 8, 2300 København S.

Tilmelding til fællesspisning: skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskabet
  4. Fremlæggelse af budgettet
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
  7. Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. For at være stemme- og valgberettiget til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingens start.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v. Anna, Winnie, Anne Grethe, Ole, Trine, Mike og Ditte

…og sekretariatet v. Susanne, Grethe, Aurelia og Teddy