Skip to main content

Røde Kors Hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Der er 3.500 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 45 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde.

Afdelingen dækker kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Røde Kors Hovedstaden laver blandt andet aktiviteter for ældre, socialt udsatte og hjemløse, og sørger for at være til stede der, hvor de mest udsatte har et behov.

Som frivillig kan du på Amager være med i:

Omsorgscenter Eirsgaard

Omsorgscenter Eirsgaard er henvendt til hjemløse voksne, som bliver udskrevet fra hospitaler, men som endnu ikke er helt raske efter afsluttet hospitalsbehandling. Som frivillig i Omsorgscenter Eirsgaard for hjemløse kan du være med til at støtte patienter i form af både omsorg, samtale og mindre behandlinger (afhænger af din eventuelle baggrund).

Sommetider vil du også skulle hjælpe med de praktiske opgaver, der er i forbindelse med driften af omsorgscentret. Du skal have lyst til at hjælpe personer med forskellige baggrunde. Din faglige baggrund, alder og køn er underordnet. Vigtigst er, at du er rummelig, positiv og med mentalt overskud.

Vågetjenesten

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – i ensomhed. I Røde Kors Hovedstaden mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det. Vågetjenesten samarbejder med udvalgte plejehjem, plejecentre, hospitaler og hjemmeplejegrupper, som kan tilkalde frivillige vågere til at være sammen med den døende i den sidste tid.

De frivillige våger ved døende, enten på et plejehjem, på hospitalet eller i hjemmet. Her er man til stede og giver nærvær, tryghed og omsorg de sidste timer af den døendes liv.

De frivillige i Vågetjenesten deltager ikke i nogen form for pleje, men skaber ro og tryghed.

Fortæl for livet

Fortæl for Livet er livshistoriegrupper for seniorer. Gennem en møderække på ca. 10 gange inviteres de til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra livet.

I Fortæl for Livet lærer man sig selv og en gruppe andre seniorer bedre at kende på en dybere og mere indgående måde end normalt. For at blive frivillig gruppeleder i Fortæl for Livet skal du have tid og lyst til at mødes med en gruppe på 5-7 seniorer en gang om ugen i cirka ti uger.

Du skal på et Fortæl for Livet-kursus inden, du kan starte som frivillig gruppeleder.

Brevvenner

Brevvenner er frivillige, der skriver breve eller korte hilsner til beboere på plejehjem eller i eget hjem. Der er to muligheder for at blive frivillig brevven - du kan enten skrive med en ældre medborger, der bor på plejehjem eller i eget hjem.

Som frivillig brevven til en ældre medborger på plejehjem kan du få en unik indsigt i et langt og levet liv med mange historier og anekdoter. Nogen af de ældre borgere vil være i stand til - og have stor lyst til - at skrive tilbage til dig og opbygge en relation, mens andre bare vil blive glade for at modtage din hilsen.

Den frivillige aktivitetsleder sørger for, at du bliver matchet med en borger efter jeres forskellige behov og ønsker. Du kan også blive brevven for en ældre person, som bor i eget hjem. Her vil du indgå i en penneven-relation, hvor I bliver matchet på tværs af alder, kultur og interesse. I vil skrive breve til hinanden i det tempo, som I aftaler indbyrdes.

Der er ingen særlige krav til at blive brevven. Du skal blot kunne lide at skrive breve, have noget på hjerte og gerne ville fortælle om dig selv, kunst, samfund og kultur eller andet, som du og din brevmodtager synes er spændende. Eller du skal kunne finde glæden i at kunne sende en hilsen og en lille opmærksomhed, som gør en stor forskel for den ældre, som kan have et meget begrænset netværk.

Bogfællesskabet

I Bogfællesskabet mødes en gruppe af ældre på eksempelvis plejecentre eller aktivitetscenter eller klubber sammen med en frivillig, der læser op for gruppen. Bogfællesskabet ønsker at give mennesker, der interesserer sig for litteratur, muligheden for at finde sammen og hygge sig sammen over en god bog.

At blive frivillig i Bogfællesskabet er for dig, der ønsker at dele din glæde ved litteratur og samtidig gøre en stor forskel for andre menneske. Som frivillig i Bogfællesskabet læser du højt for en gruppe ældre på eksempelvis plejecentre eller aktivitetscentre. Sammen kan I diskutere bøgerne og derved få mulighed for en hyggelig stund sammen og samtidig få mulighed for at glæde sig over en historie og diskutere dens indhold.

Gåvenner

I Gåvenner matches du som frivillig med en ældre borger, og i går en tur sammen ca. en gang om ugen. Gåturene giver tryghed, let og de skaber grobund for relationer mellem frivillige og deltagere på tværs af generationer og/eller interesser. Nogle ønsker at gå længere ture, men andre går helt korte ture, men stadig finder stor glæde ved at komme ud af hjemmet – i selskab med en anden.

Herreklubben

Herreklubben er et fællesskab for mænd der er fyldt 65 år. Herreklubben er et aktivt fællesskab, der mødes om at lave ting sammen - for eksempel tager på udflugt, spiser rundstykker, synger, mødes om samtaleemner og invitere spændende oplægsholdere.

I Herreklubben kommer du med på udflugt, og kan selv være med til at vælge, hvor turene skal gå hen. Det kan for eksempel være en fælles bustur til en seværdighed eller en byvandring. Hver anden torsdag tager klubben på tur og modsatte uge mødes klubben i Netværkshuset på Nørrebro og har typisk et tema på programmet.

Herreklubben er anderledes fra andre aktiviteter, da du både er aktivt medlem og deltager. Det betyder at du både er med til at arrangere aktiviteter samt med som deltager. Ringevenner I Ringevenner taler frivillige og ældre borgere sammen i telefon.

Vi matcher ringemodtagere med ringevenner på tværs af generationer og interesser. Telefonsamtalen kan handle om løst og fast; hverdagen, helbred, interesser mv. Formålet er, at skabe kontakt til et ensomt menneske.

Seniorguiden

Hverdagen har mange spørgsmål og udfordringer, og der er mange tilbud og aktiviteter at tage stilling til. Det kan være svært at overskue og at stå med det alene. Seniorguiden kan være med til at guide til løsninger for den enkelte.

Borgere + 65 år kan ringe til Seniorguiden alle ugens hverdage mellem 9-14 og få hjælp til netop det de har behov for. Det kan for eksempel handle om praktiske ting, såsom flytning, økonomi, sundhed, pension eller Borgerservice.

Det kan også være viden om de forskellige tilbud, der findes for seniorer i nærmiljøet. Det er frivillige guider, som tager telefonen og som kommer på hjemmebesøg, ved særlige behov. Som frivillig skal du være interesseret i at guide en ældre med netop den udfordring vedkommende har.

Du skal kunne opsøge viden digitalt. Har du en socialfaglig baggrund, faglig viden om privatøkonomi og arv fx er det en hjælp. Men vigtigst af alt er at du er god til at søge viden og kan guide derhen, hvor borgeren kan få de rette svar, hvis ikke man selv ligger inde med dem.

Tryghedsopkald

2 minutter, giver 24 timers tryghed! Som frivillig i Tryghedsopkald ringer du op til samme borger hver morgen for at sikre, at vedkommende har det godt. Ved blot at foretage en kort telefonopringning, 1- 3 minutter, kan du som frivillig i Tryghedsopkald yde en ældre borger sikkerhed og ro i sindet.

Skulle det ske at du en dag ringer forgæves til din modtager, ringer du til en vagttelefon som tager videre affære og sørger for at der bliver fulgt op på den ældre. Det sker enten via familie, venner eller en nabo som har adgang til vedkommendes hjem, gennem hjemmeplejen eller med hjælp fra politiet som kan komme ind i den ældres hjem med en låsesmed. På den måde ved vi, at det altid vil blive opdaget i løbet af max 24 timer, hvis der er sket den ældre noget.

Turtjenesten

Turtjenesten har naturen og kulturelle oplevelser i fokus, på et bredt udvalg af ture med hyggeligt samvær og en god frokost. Vi henter og bringer den ældre ved deres gadedør. De ældre har mulighed for at få en anderledes oplevelse nemt og bekvemt, mens de udvider deres netværk. Du kan være frivillig i Turtjenesten som chauffør eller turleder.

Turlederne planlægger turene og sørger for det praktiske som fx at bestille bord, bestille entre og have kontakten med deltagerne. Chaufførerne planlægger ruten (fx den smukkeste rute, rækkefølge for afhentning af deltagere etc.) og har ansvaret for at bussen er klar til tur.

Du skal tage et førstehjælpskursus, som bliver arrangeret af Røde Kors. Du indgår i et team i en bestemt bydel. Hvert kvartal planlægges ture. Fælles for begge er, at du skal holde af at hjælpe ældre og have lyst til at give dem en god oplevelse. 

Besøgstjenesten for seniorer

Som besøgsven besøger du en ældre medborger i borgerens eget hjem. Besøgsmodtagerne er seniorer, der er fyldt 65 år. Det er altid den samme besøgsmodtager, du besøger, og I aftaler selv, hvornår I mødes. Som besøgsven mødes du med besøgsmodtager til en kop kaffe, en gåtur eller samvær i besøgsmodtagerens hjem.

Det er det medmenneskelige møde, der er i fokus i besøgsvenner og relationen mellem besøgsven og besøgsmodtager bygger på ligeværd, værdighed og medmenneskelighed. Som frivillig kommer du på besøg som en ven og ikke for at supplere hjemmehjælpens opgaver.

De borgere, der ønsker sig en besøgsven er typisk seniorer, som oplever isolation og ensomhed, ofte fordi de har et begrænset netværk. Der er også mange besøgsmodtagere, som ikke har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber uden for egen bolig på grund af sygdom eller andre udfordringer.

Besøgsvenner for psykisk sårbare

Som frivillig besøgsven udfylder du en vigtig plads i et andet menneskes liv. Du bliver matchet med en besøgsmodtager, som du besøger et par gang om måneden i et par timer. I vælger selv hvad i vil lave sammen – om det er at drikke en kop kaffe, gå en tur eller noget helt tredje. De fleste besøgsmodtagere lever med en psykiske lidelser, som for eksempel angst eller depression.

Derudover oplever mange en følelse af ensomhed og har et begrænset netværk. Som frivillig kommer du med medmenneskelighed og nysgerrighed på at lære et nyt menneske at kende. Som frivillig besøgsven skal du være åben, robust, stabil og have godt humør. Du skal have tid til at være besøgsven en gang hver anden uge i minimum et års tid. Det er en fordel at have enten viden eller kendskab til psykisk sårbarhed, men det er ikke noget krav.

Du skal være minimum 23 år for at være frivillig besøgsven under Sind og Sårbarhed. Du bliver godt klædt på som frivillig med introkursus, supervision, kompetencekurser og sparring.

Vil du høre mere om Besøgsvenner under Sind og Sårbarhed eller muligheden for at blive frivillig? Så ring til telefon 27 79 47 53 eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bevægelsesvenner

Som frivillig bevægelsesven udfylder du en vigtig plads i et andet menneskes liv. Du bliver matchet med en deltager som har brug for støtte og hjælp til at komme i gang med at bevæge sig. I vælger selv bevægelsesformen – det kan være alt fra en gåtur, en tur i træningscentret eller fælles deltagelse på hold.

De fleste som ønsker en bevægelsesven lever med en psykisk lidelse, som for et eksempel angst eller depression. Derudover oplever mange en følelse af ensomhed og har et begrænset netværk.

Som frivillig bevægelsesven skal du være åben, robust, stabil og have godt humør. Du skal have tid til at være bevægelsesven en gang hver anden uge i minimum et års tid. Det er en fordel at have enten viden eller kendskab til psykisk sårbarhed, men det er ikke noget krav. Du skal være minimum 23 år for at være frivillig bevægelsesven under Sind og Sårbarhed.

Du bliver godt klædt på som frivillig med introkursus, supervision, kompetencekurser og sparring. Vil du høre mere om Bevægelsesvenner eller muligheden for at blive frivillig? Så ring til telefon 27 79 47 53 eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

  • Nordre Fasanvej 224, 2. sal
  • 2200 København N

Kontakt

  • Receptionen
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 38 33 64 00