Skip to main content

Bliv medlem

Frivilligcenter Amager vil, sammen med foreninger, projekter og institutioner, arbejde for et Amager, hvor alle kan deltage i meningsfulde fællesskaber, og hvor dem, der har et behov, også kan få hjælp.

Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats. Det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

Som frivilligcenter er vi til for dem, der hjælper andre. Selvom det ikke er jer alle, der har lige meget brug for vores kurser og rådgivning, så udgør vi sammen et vigtigt fællesskab, som vi i frivilligcentrets bestyrelse og sekretariat, vil understøtte og udvikle. Vi tror nemlig på, at vi kan inspirere hinanden og blive dygtigere og stærkere sammen.

Som medlem hos Frivilligcenter Amager opnår du fordele:

  • Rådgivning og sparring på en lang række emner, som vedrører drift og udvikling i din forening eller projekt
  • Gratis kursusdeltagelse for frivillige og ansatte 
  • Synlighed gennem Frivilligcenter Amager og vores samarbejdspartnere

Meld din forening, projekt, institution eller netværk ind i Frivilligcenter Amager via nedenstående link

* Medlemsskab af Frivilligcenter Amager koster 100 kr om året for ordinære medlemmer (dvs. foreninger, projekter og netværk) og 250 kr om året for netværksmedlemmer (biblioteker, institutioner mv.)

Du skal indbetale kontingentet til reg.nr 1551 og kontonr. 7951996976