Skip to main content

Organisation

Frivilligcenter Amagers mål er at gøre det muligt for alle at finde og udføre frivilligt arbejde, starte en forening og finde de sociale, kulturelle og idrætslige tilbud, der eksisterer på Amager. Frivilligcenter Amager er en forening med en bestyrelse bestående af repræsentanter for Amagers foreningsliv.

Hvad er et frivilligcenter?

Et frivilligcenter er en non-profit organisation, der har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker på lokalt plan.

Der er knap 60 frivilligcentre i Danmark, som er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men er tilrettelagt de forskellige lokale ressourcer og behov.

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe velfærd og gode lokalsamfund. Vores position er unik: Vores sag er frivilligheden, og vi arbejder på tværs af foreningsgrænser. Vi kan derfor samle forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

Finansiering

Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.

"Frivilligcentre mobiliserer de frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder konsulentbistand til alle interesserede. De samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer"