Skip to main content

Om os

Frivilligcenter Amager er en paraplyorganisation for foreningsliv og civile projekter. Vi har til formål at støtte og udvikle frivilligheden på Amager gennem konsulentbistand og faglig sparring, kurser, rekruttering af frivillige og udviklingsprojekter.
Vi samarbejder med en bred vifte af lokale aktører fra både den offentlige, den private og den civile sektor.
  • For foreninger er vi dem, der hjælper med at udvikle deres kompetencer og organisation. Vi tilbyder netværk og vidensdeling foreningerne imellem og faciliterer muligheder for samarbejde på tværs.
  • For borgere er vi dem, der finder det rigtige frivillige arbejde og guider til de frivillige tilbud. Vi kan også hjælpe projekter eller foreninger i gang.
  • For det offentlige er vi dem, der har konkret indsigt og faglig viden om foreningslivet og frivillighedens potentialer og udfordringer.
  • For virksomheder er vi dem, der kan facilitere et foreningssamarbejde, der er gavnligt for begge parter.

Læs mere om vores organisation eller kontakt os for at høre, hvad vi kan være for dig.